Pienilllä paikkakunnilla toimivissa yrityksissä saatetaan ajatella, että käytössä on paikkakunnan pienuudesta, ja kenties syrjäisestä sijainnistakin, johtuen tavallista vähemmän palveluja ja mahdollisuuksia. CRM-järjestelmien kohdalla näin ei kuitenkaan ole, sillä laadukas CRM-järjestelmä on mahdollista hoitaa kuntoon netin kautta!

Mistä laadukas CRM suolahtelaiselle yritykselle?

Laadukas ja näppärä crm järjestelmä löytyy Limeltä. Koska palvelu on mahdollista ottaa käyttöön verkon kautta, on sen käyttöönotto ajasta ja paikasta riippumatonta. Tämän ansiosta suolahtelainen yritys on CRM:n osalta samalla viivalla esimerkiksi helsinkiläisen yrityksen kanssa. Limellä on vankka kokemus yritysten erilaisten CRM-tarpeiden hoitamisesta, joten se on luotettava ja näppärä kumppani myös suolahtelaiselle yritykselle!

Miksi CRM on suolahtelaiselle yritykselle tärkeä?

CRM on yrityksen sijainnista riippumatta erityisen tärkeä työkalu asiakkuuksien ja muiden sidosryhmien hoitamista silmällä pitäen. Toisaalta voisi sanoa, että pienellä paikkakunnalla yritysten on jopa tavallista tärkeämpää pitää asiakkaistaan erityisen hyvää huolta – ja juuri tässä oikein valittu CRM voi auttaa!

Oikeanlainen asiakaspalveluasenne on asiakaspalvelussa erityisen tärkeä. Kaikki lähtee siitä, että yrityksen mielestä heidän asiakkaansa ja muut sidosryhmänsä ansaitsevat vain parasta. CRM auttaakin takaamaan, että yritys pystyy vastaamaan tähän haasteeseen. Sen avulla yrityksen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tiedot pysyvät nimittäin näppärästi tallessa yhdessä paikassa ja ne on helppo löytää ja avata tarvittaessa. Tämä helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti yrityksen asiakaspalvelua.

CRM:n avulla voidaan myös luoda esimerkiksi erilaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä ja seurata asiakkaan ostotapahtumia. Kyselyt auttavat yritystä ymmärtämään asiakkaan ostokäyttäytymistä ja tehostamaan asiakkaille annettavaa henkilökohtaista palvelua. Monesti asiakastyytyväisyyskyselyt ovat suorastaan silmiä avaavia! On nimittäin yllättävän tärkeää, että yritys tietää, mitä mieltä sen asiakkaat ovat yritykseltä saamistaan tuotteista tai palveluista. On tunnettu tosiasia, että huonot kokemukset leviävät esimerkiksi somessa kulovalkean tavoin, mutta hyvien kokemusten leviäminen sen sijaan on yleensä huomattavasti hitaampaa. Tästä syystä yrityksillä ei kovassa kilpailutilanteessa ole juuri varaa huonoihin kokemuksiin.

Viime aikoina Finnkinon päätös kieltää asiakkailta omat eväät leffateattereissaan on kirvoittanut pettyneet asiakkaat valittamaan päätöksestä. Elokuvateattereiden ovien avaamista on jo ehditty odottaa, mutta monet kokevat uudet säännöt liian tiukoiksi. Korona-aika on vetänyt myös Finnkinon talouden tiukoille ja yhtiö perusteleekin päätöstään koronaepidemian aikaisilla tulojen menetyksillä. Mutta jos päätös aiheuttaa asiakkaissa kovaa skismaa, onko se silti taloudellisesti huono päätös? Tämä jää nähtäväksi!

Kun suolahtelainen yritys on saanut hankittua tarpeitaan vastaavan CRM-järjestelmän, tulee sen asiakkuuksien hallinnasta entistä selkeämpää ja jäsennellympää. Järjestys sekä selkeys ovatkin tässä hommassa kaiken A ja O. Samalla asiakkuuksien hallinta tehostuu, sillä työntekijällä on käytössään yhdessä paikassa kaikki asiakasta koskevat raportit, tilastot ja luettelot. Hänen on helppo valita tarvitsemansa tiedot asiakaskortilta ja tutustua niihin nopeasti ja tehokkaasti. Kaiken kaikkiaan oikein valittu, tehokas CRM auttaa yritystä kehittymään todelliseksi asiakas- ja kassamagneetiksi, sillä sen arjen jäsentelystä tulee CRM:n haltuunoton myötä entistä tehokkaampaa. Yritys, joka onnistuu jopa yllättämään asiakkaansa erityisen hyvän asiakaspalvelunsa avulla, jää helposti asiakkaiden mieliin. Tällaisen yrityksen kanssa on mukava asioida ja asiakkaista tuleekin helposti yrityksen pitkäaikaisia asiakkaita, jotka vuorostaan mainostavat yrityksen tarjoamia tuotteita ja palveluita muille. Suolahdessa piirit ovat erityisen pienet ja asukkaat tuntevat toinen toisensa, joten jos suolahtelainen asiakas suosittelee yritystä toiselle suolahtelaiselle, on tällaisella suosituksella yleensä aivan erityisen paljon painoarvoa!